Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

2014

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014

Žádost o poskytnutí informace dle z.č. 106/99 - 1

o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů  žádáme o - název projektu, stručný popis, rozpočet projektu, plánovaný termín, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Odpověď: Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve kterém nás žádáte o zaslání seznamu investičních stavebních projektů na rok 2014. Sdělujeme, že rozpočet obce na rok 2014 ještě není schválen. Jeho schválení předpokládáme v průběhu měsíce února.

Žádost o poskytnutí informace dle z.č. 106/99 - 2

o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů  žádáme o - název projektu, stručný popis, rozpočet projektu, plánovaný termín, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Odpověď: Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že Městys Deblín nebude v roce 2014 realizovat žádné investiční plány.

Žádost o poskytnutí informace - 3

o sdělení adresy zpracovatele dopravního značení v obci Deblín.

Odpověď: v roce 2011 jsme oslovili firmu Urbania, s.r.o. Želešice k vyhotovení nabídky pro vyhotovení pasportu dopravního značení a místních komunikací. Počátkem roku 2012 jsme obdrželi jejich cenovou nabídku a vzhledem k tomu, že se realizovaly jiné důležitější projetky, tak jsme na nabídku zatím nereagovali.

Žádost o poskytnutí informace dle z.č. 106/99 - 4

o poskytnutí kopií všech materiálů vztahujících se k osobě žadatele vedených Úřadem městyse Deblín.

Žadateli byly poskytnuty kopie:

 • Sdělení k žádosti, č.j. 3/2004 ze dne 7. 1. 2004
 • Urgence žádosti – sdělení, č.j. 5/2004 ze dne 12. 1. 2004
 • Stížnost na postup vyřizování žádosti ze dne 5. 2. 2004
 • Vydržení části parcely – sdělení  č.j. 32/2004, ze dne 2. 3. 2004
 • Vydržení části parcely č. 3870 v k.ú. Deblín ze dne 22. 3. 2004
 • Vydržení části parcely č. 3870 v k.ú. Deblín, č.j. 51/2003 ze dne 21. 4. 2004
 • Vyjádření k záměru výstavby malé vodní nádrže v k.ú. Deblín, č.j. 136/2006 ze dne 15. 9. 2006
 • Doplnění žádosti ze dne 18. 10. 2006, č.j. 155/2006
 • Souhlas obce s výstavbou trubní vrtané studny, č.j. 84/2007 ze dne 7. 1. 2008
 • Sdělení č.j. 55/2006 ze dne 19. 2. 2007
 • Žádost o doplnění, č.j. 84/2007 ze dne 5. 12. 2007
 • Žádost o zveřejnění pozemků vedených v k.ú. Deblín jako cesty ve vlastnictví městyse Deblín ze dne 9. 4. 2008
 • Výzva k vyklizení pozemku parc.č. 3870 v obci a k.ú. Deblín, č.j. 81/2008 ze dne 21. 1. 2009
 • Změna Smlouvy o nájmu pozemků ze dne 20. 3. 2006 ze dne 8. 2. 2011
 • Vyjádření k podnětu k prošetření zakládání černých skládek v k.ú. Deblín, č.j. DEBL 178/2011 ze dne 9. 8. 2011
 • Přípis ze dne 5. 9. 2011 – zakládání černých skládek ze dne 4. 10. 2011
 • Výzva Úřadu městyse Deblín, č.j. 260/2011 ze dne 2. 11. 2011
 • Oznámení o zahájení řízení, č.j. DEBL 293/2011-1 ze dne 13. 12. 2011
 • Usnesení, č.j. DEBL /2011-2 ze dne 13. 12. 2011
 • Usnesení, č.j. DEBL 293/2011-3 ze dne 30. 11. 2012
 • Výzva k zastavení činnosti, č.j. DEBL 105/2013 ze dne 22. 4. 2013
 • Výzva k upuštění od užívání cizího pozemku a uvedení do předešlého stavu, č.j. DEBL 105/2013-1 ze dne  25. 4. 2013
 • Výzva, č.j. DEBL 105/2013-2 ze dne 1. 7. 2013
 • Výpověď dohody, č.j. DEBL 120/2013 ze 12. 6. 2013

Žádost o poskytnutí informace dle z.č. 106/99 - 5

o poskytnutí kopií rozhodnutí vydaných Úřadem městyse Deblín za období leden-září 2014.

Žadateli byly předloženy následující kopie:

 • Č.j. DEBL 26/2014 ze dne 25.2.2014
 • Č,j. DEBL 42/2014-2 ze dne 16. 4. 2014
 • Č.j. DEBL 43/2014-2 ze dne 16. 4. 2014
 • Č.j. DEBL 89/2014 ze dne 18. 8. 014
 • Č.j. DEBL 9/2014 ze dne 13. 1. 2014
 • Č.j. DEBL 14/2014 ze dne 20. 1. 2014
 • Č.j. DEBL 18/2014 ze dne 27. 2. 2014
 • Č.j. DEBL 19/2014 ze dne 27. 1. 2014
 • Č.j. DEBL 30/2014 ze dne 7. 3. 2014
 • Č.j. DEBL 31/2014 ze dne 10. 3. 2014
 • Č.j. DEBL 61/2014 ze dne 20. 6. 2014
 • Č.j. DEBL UMD1/2014/TP/Vít. ze dne 13. 5. 2014
 • Č.j. DEBL UMD2/2014/TP/Vít. ze dne 13. 5. 2014
 • Č.j. DEBL UMD3/2014/TP/Vít. ze dne 2. 9. 2014

Můžete navštívit:

Městys Deblín