Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

Pošta Partner

Od 1.6.2017 novým smluvním vztahem mezi městysem Deblín a Českou poštou,s.p. dochází k novému systému poskytování

poštovních služeb tj. Pošta Partner. Pošta Partner poskytuje základní služby, tj. příjem a výdej listovních a balíkových

zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin,

zboží, prodej kolkových známek a vybrané služby, jako jsou např On-line dobíjení předplacených SIM karet, prodej losů,

dálničních kupónů a volný prodej tisku.

S novým smluvním vztahem na městys Deblín přechází řada nových povinností. Nová zaměstnankyně na poště bude také

v pracovním poměru k městysi Deblín. Cílem zastupitelstva městyse Deblín je zachovat nadále možnost služby občanům,

i když jsou s tím spojeny finanční, pracovní a další povinnosti.


Nová provozní doba od 1. 3. 2018

  • Pondělí 7.30-10.30, 13.00-17.00
  • Úterý 7.30-10.30, 13.00-16.00
  • Středa 7.30-10.30, 14.00-18.00
  • Čtvrtek 7.30-10.30, 13.00-16.00
  • Pátek 7.45-13.15 ------------

Telefonní číslo: 731 307 623

Můžete navštívit:

Městys Deblín