Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Deblín

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Deblín

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010021

EU

Předmětem projektu je výstavba chodníků a jejich bezbariérové úpravy či úpravy pro osoby se špatnou schopností orientace, které přispějí ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci. Také dojde k lepšímu zpřístupnění hromadné veřejné dopravy a občanské vybavenosti.

Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v městysi Deblín bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů, a to za možnosti využití nemotorové formy dopravy, konkrétně komunikací pro pěší a podporou jejich bezbariérového užívání u osob s omezenou schopností pohybu a orientace a zpřístupněním veřejné dopravy. Zkvalitněním infrastruktury pro pěší v konečném důsledku dojde především ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v městysi a k využití potenciálu nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil. Cílem projektu je také omezit dopady motorové dopravy na životní prostředí výsadbou veřejné zeleně.

Realizace projektu je vzhledem ke špatnému technickému stavu či úplné absenci chodníků nezbytná. Projekt má pozitivní bezpečnostní dopad na obyvatele a návštěvníky Deblína, kteří se díky novému chodníku budou moci vyhnout frekventovanému povrchu silnice II/379. Nový a rekonstruovaný chodník propojuje také dotčenou, především severovýchodní, část obce s centrem obce a zpřístupňuje místní zastávku veřejné hromadné dopravy. Komunikace pro pěší přispěje nejen ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, ale také ke zkvalitnění života.

Návštěvníci, lidé dojíždějící za prací a službami a uživatelé veřejné dopravy ocení zlepšení přístupu k jednotlivým částem obce. Současně dojde ke zvýšení bezpečnosti a usnadnění pohybu osob slabozrakých či nevidomých a osob se sníženou schopností pohybu, které bude dosaženo prostřednictvím hmatných úprav a použitím kontrastních materiálů povrchu chodníku. Tímto způsobem bude zajištěna dostatečná míra bezpečnosti při využívání komunikací pro pěší. Také se očekává zvýšení podílu nemotorové formy dopravy v obci (pěší chůze) a zvýšení využívání forem udržitelné motorové dopravy (veřejné hromadné dopravy v podobě autobusů).

Projekt Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Deblín je spolufinancován Evropskou unií.

Můžete navštívit:

Městys Deblín