Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

Czech point

czech pointČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služba:

Výpisy z veřejných evidencí:
 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
Výpisy z neveřejných evidencí:
 • Rejstřík trestů
Úřad městyse Deblín vydává výpisy z evidencí:
 • Pondělí 7,00 – 15,00
 • Úterý 8,00 – 9,00
 • Středa 8,00 – 17,00
 • Čtvrtek 8,00 – 9,00
 • Pátek 7,00 – 10,00
Ceník:
Obchodní rejstřík
 • Cena za 1. stranu 100 Kč 
 • Cena za každou další i započatou stranu 50 Kč
Živnostenský rejstřík
 • Cena za 1. stranu 100 Kč
 • Cena za každou další i započatou stranu 50 Kč
Katastr nemovitostí
 • Cena za 1. stranu 100 Kč
 • Cena za každou další i započatou stranu 50 Kč
Rejstřík trestů
 • Cena za 1. stranu 50 Kč
 • Cena za každou další i započatou stranu 0 Kč
Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku.
 • Obchodní rejstřík - IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele/fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost, která je vyhotovena přímo na místě a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Můžete navštívit:

Městys Deblín