Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

Josef Felkl

Fekl

Josef Felkl se narodil 21. února 1916 v Deblíně. S rodiči a dalšími pěti sourozenci obýval malý domek, který sestával pouze z jedné místnosti.
 
Navštěvoval pět let obecnou školu v Deblíně, poté čtyři roky školu měšťanskou, a dva roky školu pokračovací. Po ukončení studia pracoval jako obchodní příručí. Dvouletou vojenskou službu nastoupil 18. července 1935 u Leteckého pluku 2 „Dr. Edvarda Beneše“ v Olomouci.
 
Po návratu z vojny nejdříve pracoval jako dělník v Brně. V lednu 1939 odcestoval do německého přístavu Bremerhaven. Chtěl se odtud dostat na lodi do zahraničí. To se mu nepodařilo a tak se vrátil na konci roku 1939 domů. Dne 3. ledna 1940 opustil protektorát tzv. „balkánskou cestou“. Přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko, Sýrii až do Libanonu. Z Bejrútu vyplul 24. února na palubě francouzské lodi „Providence“ a 3. března 1940 dorazil do Marseille.
 
Následující den se dostavil na Konzulát Československé republiky v Marseille k dobrovolnému odvodu. V té době se na francouzské půdě formovala čs. zahraniční armáda.
 
Po provedeném odvodním řízení včetně lékařské prohlídky byl Josef 6. března 1940 přiřazen v Agde k 8. rotě 1. Čs. pěšího pluku v hodnosti desátníka. Po kapitulaci Francie s mnoha dalšími čs. vojáky nastoupil 27. června 1940 v přístavu Séte na egyptskou nákladní loď Rod el Farag , která po nebezpečné plavbě 13. července 1940 zakotvila v  anglickém přístavu Liverpool.
 
V Anglii sloužil Josef Felkl u 1. pěšího praporu se základnou v Moreton Paddox. O přeložení k letecké službě požádal koncem roku 1941. Komise rozhodla v tom smyslu, že byl 12. prosince 1941 přemístěn k leteckým složkám a následující den zařazen v hodnosti vojína AC 2 (Aircraftsman No. 2 - vojín nováček) pod číslem 788 216 do Dobrovolnických záloh britského Královského letectva.
 
Josefovo působení u pozemního vojska na půdě Francie a Anglie v době od března 1940 do prosince 1941 trvalo necelé dva roky.
 
Svoje nasazení u letectva zahájil v Československém výcvikovém a náhradním tělesu (Czechoslovak Depot) ve Wilmslow. Dne 13. února 1942 byl přemístěn do St. Athanu ve Walesu. Po úvodním pobytu v Československém Depotu jej komise zařadila k výcviku na pozici radiotelegrafisty/palubního střelce. Nejdříve nastoupil 15. dubna 1942 do radiotelegrafické školy No. 1 SS (No. 1 Signal School) v Cranwellu ve střední Anglii.
 
Po jejím úspěšném absolvování navštěvoval od 14. srpna 1942 školu palubních střelců 8. AGS (8th Air Gunners School) ve skotském Evantonu. Závěrečné testy Josef splnil, jeho výsledný percentil činil 62,40%. Po úspěšném dokončení radiotelegrafického a střeleckého výcviku byl 11. září 1942 povýšen do britské hodnosti Sergeant.
 
Dne 12. září 1942 se přesunul k Československé operační výcvikové letce No. 1429 COTF (Czechoslovak Operational Training Flight), která tehdy byla dislokována v Thornaby on Tess, hrabství Durham. Nastoupil výcvik 8. prosince 1942 v kurzu č. 12 v nově sestavené osádce velitele letadla F/Lt Emila Palichleba s navigátorem Geoffrey William Shawem, radiotelegrafistou/střelcem Arnoštem Polákem a palubním střelcem Josefem Pařezem.
 
Dne 20. února 1943 výcvik Palichlebovy osádky skončil a po krátké dovolené se 3. března 1943 hlásilo všech pět letců u operační jednotky „třistajedenáctky“. Jako velitel letadla byl k osádce zpočátku zařazen zkušený a ostřílený pilot F/Sgt Jan R. Irving. První zkušební let nováčci absolvovali 7. března 1943 a o týden později, 15. března, již vzlétli s Wellingtonem KX-T k prvnímu operačnímu letu. V sobotu 10. dubna 1943 letouny 311. perutě, mezi nimiž byla i osádka Wellingtonu Mk.IC KX-Y (DV474) ve složení kapitán F/Sgt Jan R.Irving, druhý pilot F/Lt Emil Palichleb, navigátor Sgt G. W. Shaw, radiotelegrafista Sgt Arnošt Polák, přední střelec Sgt Josef Felkl, zadní střelec Sgt Josef Pařez, zaútočily na italskou ozbrojenou obchodní loď HIMALAYA, tzv. „blockaderunner“ (lamač blokády). Výsledek akce, na níž se podílela i letadla dalších jednotek, byl vrchním velením hodnocen jako velmi vydařený. 
Poslední operační let na Wellingtonu absolvoval Josef 15. dubna 1943.
 Na počátku přeškolení a přezbrojení 311. perutě na bombardéry Consolidated B 24 Liberator se radiotelegrafista/střelec Sgt Felkl ocitl ve skupině vybraných dvanácti letců, kteří se jako první příslušníci „třistajedenáctky“ měli začít seznamovat s novými Liberatory, a svoje znalosti pak v pozicích instruktorů předávat svým spolubojovníkům v jednotce. Stáž proběhla v termínu od 20. dubna 1943 do 5. května 1943 u britské jednotky, 224. peruti, v St. Evalu. 
 Při přecvičování a zalétávání se na nových Liberatorech byl Josef zařazen jako radiotelegrafista/střelec v osádce č. 1 letky „B“ pod velením Františka Fencla. Dne 21. srpna 1943 se podle rozkazu z velitelství měly uskutečnit první dva protiponorkové hlídkové lety na čtyřmotorových moderních bombardérech Liberator B 24. Důvěru dostaly dvě osádky, které měly tu čest zahájit bojovou činnost na nových strojích, a prověřit je v ostré akci.
 
Nejdříve odstartoval z letiště v 09.47 hodin Liberator GR.Mk.V BZ780 “O“ (jako Orange) pilotovaný velitelem perutě W/Cdr Jindřichem Breitcetlem, DFC. Další místa na palubě zaujali druhý pilot F/Lt František Fencl, navigátor F/O Eduard Pavelka, radiotelegrafisté/střelci P/O Emilián Mrázek, F/Sgt Michal Pizúr, Sgt Josef Felkl a dva palubní střelci F/Sgt Jozef Halada a W/O Vilém Jakš.
 
V pořadí druhý vzlétl Liberator BZ775 “G“, jemuž velel S/Ldr Václav Korda, DFC. 
 Úkolem letadel bylo provést protiponorkový průzkum vymezeného území Biskajského zálivu. Obě osádky se po provedených hlídkách, během kterých nedošlo k žádným zaznamenání hodným událostem, vracely ve večerních hodinách na základnu. V tom se jim dostalo varování rádiem, že v blízkém prostoru operují nepřátelská letadla. Breitcetlův Liberator však na tuto zprávu neodpověděl. Naposledy byl ve spojení s leteckou kontrolou 19. skupiny Coastal Command při zaměřování polohy letounu při návratu z patroly v 18.19 hodin v pozici přibližně 220 km západoseverozápadně od Brestu, tj. asi 110 km jihozápadně od ostrovů Scilly (49°00' s.š., 07°15' z.d.). V podstatě vzápětí v čase 18.20 hodin (na základě pozdějšího prostudování německých záznamů o čase a zeměpisné poloze) došlo ke střetu čechoslováků s nepřítelem a odehrál se nerovný souboj velkého a neobratného bombardéru s přesilou hbitých německých stíhaček.
 
V německých záznamech se uvádí, že Liberator byl napaden a sestřelen nad Biskajským zálivem v oblasti 49°00' s.š., 07°15' z.d. skupinou dálkových  stíhačů Messerschmitt Bf 110 G-2 od II./ZG 1. Všech osm čechoslováků zahynulo. Jejich těla odpočívají na mořském dně. Na domovskou základnu v Brestu se z téhož souboje nevrátil Messerschmitt Bf 110 G-2 (W.Nr. 6406, S9+GN) s osádkou ve složení Uffz George Planer a Uffz Horst Hofmann. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že tento německý letoun při vzájemném střetu zneškodnili střelci Liberátoru.
 
Cesta Josefa Felkla z jihomoravského Deblína do francouzského Marseille k dobrovolnému odvodu trvala dva měsíce. V zahraničním odboji strávil tři a půl roku. Jedenadvacet měsíců působil u čs. pozemního vojska a dalších jedenadvacet měsíců ve službách RAF VR, z toho patnáct měsíců v odborném výcviku a šest měsíců při operační jednotce 311. čs. bombardovací perutě.
 
Josef úspěšně absolvoval při zařazení 311. bombardovací perutě u Velitelství pobřežního letectva 5 operačních letů v celkovém počtu 46 hodin a 52 minut.
 
Hodnosti:
 • 13.12.1941 - AC 2 (Aircraftsman No.2 Class - vojín nováček)
 • 15.8.1942 - LAC (Leading aircraftsman - svobodník)
 • 11.9.1942 - Sgt (Sergeant - četař)
 • 1.6.1991 - jmenován do hodnosti podplukovníka in memoriam
Vyznamenání:
 • Československá medaile Za zásluhy II stupně,
 • Československá vojenská pamětní medaile se štítky F-VB
 • in memoriam Čs. válečný kříž 1939
 • Atlantic Star
 
Památníky:
Jméno Josefa Felkla je uvedeno:
 • na panelu 149 v Památníku letců v Runnymede ve Velké Britanii,
 • v chrámu RAF St. Clement Danes v Londýně v pamětní knize se jmény padlých příslušníků RAF,
 • na pamětní desce v klubovně Čs. národního domu v Londýně,
 • na památníku padlých čs. letců v Praze,
 • na pamětní desce na rodném domě v Deblíně
Pietní akt v Deblíně 24. 8. 2013
Po více než ročních přípravách se v Deblíně uskutečnil 24. srpna 2013 pietní akt u příležitosti 70. let výročí úmrtí místního rodáka, příslušníka 311. čs. bombardovací perutě, Josefa Felkla, a jeho sedmi spolubojovníků z bombardéru Liberator.
 
Kromě tradičních médií informovalo o připravované akci i několik odborně historicky zaměřených internetových domén, a to nejen na území ČR, ale i v Anglii. Slavnost se uskutečnila pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Pozvání přijali např. rektor Univerzity obrany Brno, ředitel Krajského vojenského velitelství Brno, zástupci Svazu letců ČR a Svazu bojovníků za svobodu, náměstek Magistrátu města Frýdek-Místek. Za Jihomoravský kraj se pietního aktu zúčastnila ředitelka Krajského úřadu JUDr. Věra Vojáčková.
 
Skutečnou ozdobou celého dne se stal válečný veterán, jeden z posledních žijících čs. letců, kteří působili v řadách britského Královského letectva RAF, příslušník 311. čs. bombardovací perutě, plk. v.v. Pavel Vranský.
 
Na zdárném průběhu celodenního pestrého programu se podílela téměř stovka lidí. Jmenujme alespoň některé z nich: zaměstnanci městyse Deblín a ZŠ Deblín, členové Sboru dobrovolných hasičů a TJ Sokol Deblín, členové Klubu vojenské historie "Pětačtyřicítka" Brno, o.s., Klubu vojenské historie 276th Sqdn.(reenacted) RAF, o.s., Model Klubu Křenovice a Svazu letců ČR, pilot Albatrosu L 39 z Náměště nad Oslavou por. Kamil Bok, farář Mgr. Petr Papoušek, moderátor Jaroslav Zvára a mnoho dalších. Velké poděkování si zaslouží iniciátor celé akce, autor knihy "Nad Biskajem čeká smrt", pan Radek Makovský.

Můžete navštívit:

Městys Deblín