Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rozpočet Deblín

Daňové
81,60 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 21 448 800 Kč
Upravený rozpočet 21 448 800 Kč
Skutečné plnění 11 594 317 Kč
Plnění 54,06 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 10 500 000 10 500 000 5 633 777 53,66
Příjem z daně z příjmů právnických osob 4 700 000 4 700 000 2 084 181 44,34
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 3 300 000 3 300 000 1 530 880 46,39
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 700 800 700 800 700 720 99,99
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 700 000 700 000 696 467 99,50
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 560 000 560 000 295 085 52,69
Příjem z daně z nemovitých věcí 550 000 550 000 469 208 85,31
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 220 000 220 000 59 344 26,97
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 160 000 160 000 89 685 56,05
Příjem ze správních poplatků 20 000 20 000 9 582 47,91
Příjem z poplatku ze psů 20 000 20 000 21 000 105,00
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 15 000 15 000 3 468 23,12
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 2 000 2 000 920 46,00
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 1 000 1 000 0 0,00
Celkem 21 448 800 21 448 800 11 594 317 54,06
sestaveno ke dni 30. 6. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.