Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

Výzva

k uzavření smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Městys Deblín, vlastník a provozovatel vodovodu a splaškové kanalizace, vyzývá vlastníky nemovitostí v Deblíně, aby se dostavili na úřad městyse Deblín k uzavření nové smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Za nemovitost postačí, když se dostaví pouze jeden vlastník (odběratel). Znění smlouvy bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva městyse Deblín dne 14. 8. 2023.

Podle ustanovení výše citovaného zákona musí nově uzavřené odběratelské smlouvy odpovídat požadavkům zákona. Musí obsahovat předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku, počet trvale připojených osob, stanovení   podmínek dodávky vody a odvádění odpadních vod, limity množství dodávané vody, limity množství vypouštěné vody, způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení, způsob plateb a doba platnosti smlouvy. Nová legislativní úprava se týká i smluv již uzavřených. Stávající smlouvy musí být uvedeny do souladu se zněním zákona do 1. 1. 2024. Znění smlouvy je zveřejněno na webových stránkách městyse Deblín www.deblin.cz.

Datum vložení: 21. 8. 2023 8:38
Datum poslední aktualizace: 21. 8. 2023 8:40
Autor: Správce Webu

Můžete navštívit:

Městys Deblín