Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

Oznámení

jarní sběr objemného odpadu

Úřad městyse Deblín oznamuje, že pravidelný jarní sběr objemného odpadu se uskuteční:

Datum sběru

místo ukládání: dvůr pod budovou č.p. 42 (bývalá Restaurace Na Gruntě)

17. května 2024 (pátek)

                    a

18. května 2024 (sobota)

 

v pátek od 15:00 do 18:00 hodin

 

v sobotu od   8:00 do 12:00 hodin

                 od 13:00 do 16:00 hodin

Do této kategorie odpadu patří: veškerý objemný odpad kromě tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a železného šrotu. Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo apod.

Nepatří sem: stavební suť, zemina, kameny, látky žhavé a výbušné, látky žíravé, uhynulá zvířata, skelná vata apod.

Tohoto sběru mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem v Deblíně a majitelé rekreačních objektů a rodinných domů v našem katastru). Nevztahuje se na podnikající fyzické a právnické osoby.

Odpady je třeba přivést na určené místo až ve stanovený čas, nikoliv je tam ukládat předem

Datum vložení: 2. 5. 2024 13:30
Datum poslední aktualizace: 2. 5. 2024 14:53
Autor: Správce Webu

Můžete navštívit:

Městys Deblín