Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

Jarní sběr objemného odpadu

se uskuteční ve dnech 2. června 2023 od 15.00 do 18.00 hodin a 3. června 2023 od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin ve dvoře pod budovou č.p. 42 (bývalá Restaurace Na Gruntě)

Co patří do této kategorie odpadu: veškerý objemný odpad kromě tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a železného šrotu. Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo apod.

Co sem nepatří: stavební suť, zemina, kameny, látky žhavé a výbušné, látky žíravé, uhynulá zvířata, skelná vata apod.

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem v Deblíně a majitelé rekreačních objektů a rodinných domů v našem katastru). Nevztahuje se na podnikající fyzické a právnické osoby.

Datum vložení: 11. 5. 2023 8:30
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2023 8:30
Autor: Správce Webu

Můžete navštívit:

Městys Deblín