Navigace

Obsah


Volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o záměru městyse Deblín změnit dodatkem č. 4 stávající smlouvu o pronájmu č. 114 16.05.2022 01.06.2022
Oznámení o záměru městyse Deblín změnit dodatkem č. 2 stávající smlouvu o pronájmu pozemku 16.05.2022 01.06.2022
Oznámení o záměru městyse Deblín změnit dodatkem č. 2 stávající smlouvu o pronájmu pozemku 16.05.2022 01.06.2022
Oznámení o záměru městyse Deblín propachtovat pozemky parc.č. 1592 a 1599 v k.ú. Deblín 16.05.2022 01.06.2022
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 z.č. 256/2013 Sb. ke dni 01. 02. 2022 11.03.2022 31.12.2023
EG.D - upozornění vlastníkům na povinnost odstranění a ořez dřevin 07.12.2021
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy-vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzn. "ptačí chřipky") na území České republiky 26.11.2021 31.12.2022
VV-OOP, kterým se mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 15.09.2021 31.12.2022
VV OOP, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZe ze dne 2. 4. 2020 28.07.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška OOP MZe ze dne 02. 04. 2020 06.04.2020 31.12.2022
Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům 05.02.2020
VV OOP, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZE ze dne 3.4.2019 ve znění OOP ze dne 30. 8. 2019 10.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška OOP změna a doplnění OOP vydané MZe ze dne 3. 4. 2019 02.09.2019 31.12.2022
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Deblín - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky 31.07.2018 01.01.2025
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 11.04.2018 31.12.2028

Hospodaření městyse

Veřejnoprávní smlouvy