Navigace

Obsah


Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
SPÚ - komplešní pozemkové úpravy v k.ú. Braníškov - oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav 23.02.2021 24.03.2021
ČSÚ - oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice 18.02.2021 12.05.2021
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva městyse Deblín 18.02.2021 02.03.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 18.02.2021 07.03.2021
Oznámení o záměru prodat movitý majetek - sypač nesený, značky HYDRAMET 08.02.2021 13.03.2021
Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 29.01.2021 01.03.2021
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 z.č. 256/2013 Sb. ke dni 01. 08. 2020 26.10.2020 31.12.2023
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 1/2020 23.09.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 2/2020 23.09.2020
VV OOP, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZe ze dne 2. 4. 2020 28.07.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška OOP MZe ze dne 02. 04. 2020 06.04.2020 31.12.2022
Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům 05.02.2020
VV OOP, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZE ze dne 3.4.2019 ve znění OOP ze dne 30. 8. 2019 10.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška OOP změna a doplnění OOP vydané MZe ze dne 3. 4. 2019 02.09.2019 31.12.2022
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Deblín - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky 31.07.2018 01.01.2025
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 11.04.2018 31.12.2028

Hospodaření městyse

Veřejnoprávní smlouvy