Navigace

Obsah

Právní předpisy

právní předpisy

Nařízení Městyse Deblín č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád Staženo: 115x | 12.06.2019

OZV č. 1/2000 o znaku a praporu obce Deblín a jejich užívání Staženo: 525x | 03.12.2015

OZV č. 1/2007, kterou se mění vyhláška č. 3/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Staženo: 466x | 03.12.2015

OZV č. 1/2016, o nočním klidu Staženo: 462x | 03.11.2016

OZV č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Staženo: 376x | 08.06.2017

OZV č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002, kterou se stanoví Řád veřejného pohřebiště obce Deblín Staženo: 296x | 13.07.2018

OZV č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy Staženo: 393x | 08.06.2017

OZV č. 2/2019, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v městysi Deblín Staženo: 127x | 20.05.2019

OZV č. 3/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Staženo: 456x | 03.12.2015

OZV č. 3/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství Staženo: 519x | 03.12.2015

OZV č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Staženo: 378x | 07.07.2017

OZV č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděný, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Deblín Staženo: 62x | 06.01.2020

OZV č. 4/2002 o závazných částech územního plánu obce Deblín Staženo: 576x | 03.12.2015

OZV č. 4/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 O stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy v Deblíně Staženo: 448x | 03.12.2015

OZV č. 4/2019, o místním poplatku ze psů Staženo: 65x | 06.01.2020

OZV č. 5/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Deblín O udržování čistoty a pořádku ze dne 23. 5. 1995 Staženo: 412x | 03.12.2015

OZV č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 57x | 06.01.2020

OZV č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 52x | 06.01.2020

OZV č. 7/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místních poplatcích Staženo: 60x | 06.01.2020

OZV, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitostí v katastru obce Deblín Staženo: 375x | 03.12.2015

Stránka

  • 1