Navigace

Obsah

Územní plánování

Územní studie Deblín - lokalita Z17

US_Deblin_OBSAH.pdf

US_Deblin_TEXT.pdf

US_Deblin-URB_NAVRH-1_1000.pdf

US_Deblin-KOORDINACNI_SITUACE-1_1

US_Deblin-DOPRAVA-1_1000.pdfUS_Deblin-VODA_KAN-1_1000.pdf

US_Deblin-PLYN-1_1000.pdf

US_Deblin-ELEKTRO-1_1000.pdf

US_Deblin-REZY-1_50.pdf

US_Deblin-SIRSI_VZTAHY-1_5000.pdf

 

Územní plán Deblín nabyl účinnost 6. 10. 2016. 

Zpracovatel: ATELIÉR PROJEKTIS Brno (Ing. arch. A. Dumková)

https://www.tisnov.cz/mestys-deblin/d-7715

 

Územní plán Deblín pro účinnost

b1_zakladni_cleneni_uzemi.pdf

b2_hlavni_vykres.pdf

b3_dopravni_infrastruktura.pdf

b4_ti_vodni_hospodarstvi.pdf

b5-ti-energetika.pdf

b6_vps.pdf

d1_koordinacni_vykres.pdf

d2_vyrez_koordinacni_vykres.pdf

d3_sirsi_vztahy.pdf

d4_zpf.pdf

priloha_ii_up_deblin_ii_vp.pdf

priloha_i_up_deblin_ii_vp.pdf

up_txt_deblin_2016.pdf

 

Návrh územního plánu Deblín pro opakované veřejné projednávání

up_navr_txt_debl2016_II_vp.pdf

projektis_deblin_b1.pdf

projektis_deblin_b2.pdf

projektis_deblin_b3.pdf

projektis_deblin_b4.pdf

projektis_deblin_b5.pdf

projektis_deblin_b6.pdf

projektis_deblin_d1.pdf

projektis_deblin_d2.pdf

projektis_deblin_d3.pdf

projektis_deblin_d4.pdf

priloha_I_up_deblin

priloha_II_up_deblin.pdf
 

Návrh ÚP Deblín pro veřejné projednání 2015

projektis_deblin_b1.pdf

projektis_deblin_b2.pdf

projektis_deblin_b3.pdf

projektis_deblin_b4.pdf

projektis_deblin_b5.pdf

projektis_deblin_b6.pdf

projektis_deblin_d1.pdf

projektis_deblin_d2.pdf

projektis_deblin_d3.pdf

projektis_deblin_d4.pdf

UPnavrTXT Debl2015 VP.pdf

 

Zadání územního plánu Deblín - duben 2012

 

Návrh ÚP Deblín pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona (do 5. 1. 2015)