Navigace

Obsah

Czech POINT

czech point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služba:

Výpisy z veřejných evidencí:
 
Výpisy z neveřejných evidencí:
 
Úřad městyse Deblín vydává výpisy z evidencí:
 
Ceník:
Evidence
Cena za 1. stranu
Cena za každou další i započatou stranu
Obchodní rejstřík
100 Kč
50 Kč
Živnostenský rejstřík
100 Kč
50 Kč
Katastr nemovitostí
100 Kč
50 Kč
Rejstřík trestů
50 Kč
0 Kč
 
 
Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku.
 
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost, která je vyhotovena přímo na místě a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.