Obec Deblín

Přeskočit na obsah stránky

Novinky

21.11.2014 13:45

Rozsvícení vánočního stromu

Městys Deblín a Základní a Mateřská škola Deblín Vás srdečně zvou na rozsvícení vánočního stromu v neděli 30. listopadu 2014.

Program :

14.30 Začátek akce/prodej na stáncích a kolotoče/

15.15 Představení a křest knihy Jaroslava Sadílka "Deblín Historický vývoj stavebních památek a osídlení obce"

15.30 Pěvecké vystoupení dětí ze základní a mateřské školy

16.15 Rozsvícení vánočního stromu

 

05.11.2014 10:47

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost E.ON oznamuje, že 19. listopadu 2014 od 7.30 do 15.30 hodin bude  přerušena dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v části obce Dvůr a bude se to týkat těchto nemovitostí: č.p. 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 92; 163; 168; 268; 290; 318; 348.

Dne 24. listopadu 2014 od 8.30 do 16.00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie z trafostanice "DEBLÍN RD" a z ní nová lokalita RD. Týká se RD za hájenkou čp. 366, novostaveb bez č.p. a  RD čp. 352.

Dne 24. a 27. listopadu 2014 v době od 7.30 do 15.30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v části městyse Deblín a bude se týkat ulic: části Na Zahrádkách, Ulice a část Dvora.

Snímky s vyznačeným zájmového území jsou vyvěšeny na obecní vývěsce.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. děkuje za pochopení

31.10.2014 07:09

Oznámení - poplatek vodné a stočné domácnosti

Úřad městyse Deblín oznamuje, že od 3. 11. do 30.11.2014 bude vybírán poplatek za spotřebu vody za období 1.5.-31.10.2014  a poplatek stočné za rok 2013. Stočné budou platit  občané, kteří v květnu 2014 uhradili pouze polovinu poplatku.

Forma úhrady : hotově do pokladny nebo bezhotovostním převodem na účet městyse Deblín.

20.10.2014 09:09

Informace o změnách na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

Městský úřad Tišnov upozorňuje občany, že na úseku OP a CD dojde z důvodu skončení platnosti OP velkému počtu osob v období od listopadu 2014 do června 2015 ke značnému navýšení agendy a proto budou rozšířeny možnosti objednání  se přes rezervační systém. Doporučují k vyřízení využít možnost objednání se na MěÚ Tišnov (www.tisnov.cz).  Bez tohoto objednání nebude možné zaručit hladké odbavení a vyřízení Vašich požadavků.