Obec Deblín

Přeskočit na obsah stránky

Novinky

31.10.2014 07:09

Oznámení - poplatek vodné a stočné domácnosti

Úřad městyse Deblín oznamuje, že od 3. 11. do 30.11.2014 bude vybírán poplatek za spotřebu vody za období 1.5.-31.10.2014  a poplatek stočné za rok 2013. Stočné budou platit  občané, kteří v květnu 2014 uhradili pouze polovinu poplatku.

Forma úhrady : hotově do pokladny nebo bezhotovostním převodem na účet městyse Deblín.

27.10.2014 12:53

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Deblín

Starosta městyse Deblín zve občany na ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Deblín, které se bude konat v pondělí 10. listopadu 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Deblín, Deblín č.p. 43.

20.10.2014 09:09

Informace o změnách na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

Městský úřad Tišnov upozorňuje občany, že na úseku OP a CD dojde z důvodu skončení platnosti OP velkému počtu osob v období od listopadu 2014 do června 2015 ke značnému navýšení agendy a proto budou rozšířeny možnosti objednání  se přes rezervační systém. Doporučují k vyřízení využít možnost objednání se na MěÚ Tišnov (www.tisnov.cz).  Bez tohoto objednání nebude možné zaručit hladké odbavení a vyřízení Vašich požadavků.

17.10.2014 08:18

Oznámení

MUDr. Dagmar Danielová oznamuje, že v době od 29. 10. do 14. 11. 2014 neordinuje. Zástup provede MUDr. Vališová, Předklášteří, tel. č. 549 415 191.

08.10.2014 07:54

Nebezpečný odpad

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v pondělí 3. listopadu 2014 od 8:00 do 17:00 hodin. Odpad se bude ukládat ve dvoře Restaurace Na Gruntě. Do této kategorie patří: barvy, ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, lepidla, prošlé léky, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, mikrovlnky, počítače, monitory, pneumatiky od osobních automobilů bez disků a agrochemický odpad - postřiky, hnojiva.

08.10.2014 07:48

Velkoobjemný odpad

bude možné likvidovat od pátku 31. října 2014 v době od 15:00 do 18:00 hodin do soboty 1. listopadu 2014 od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin. Kontejnery budou umístěny ve dvoře Restaurace Na Gruntě.  Do této kategorie odpadu patří - podlahové krytiny, matrace, nábytek, keramické předměty apod.