Obec Deblín

Přeskočit na obsah stránky

Novinky

25.05.2015 14:06

Likvidace velkoobjemného odpadu

Městys Deblín oznamuje, že v pátek 29. května 2015 v době od 15:00 do 18.00 hodin a v sobotu 30. května 2015 v době od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin bude možné likvidovat velkoobjemný odpad. Kontejnery budou umístěny ve dvoře Restaurace Na Gruntě. Do této kategorie odpadu patří: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo, keramické předměty a pod.

07.05.2015 10:47

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Starosta městyse Deblín vyhlašuje výběrové řízení na pozici "údržbář městyse". Předpokládaný nástup 1. 7. 2015. Bližší informace lze získat na úřední desce Uřadu městyse Deblín; elektronické úřední desce na stránkách městyse Deblín -  www.deblin.cz nebo osobně v kanceláři Úřadu městyse Deblín. Uzávěrka přihlášek 9. 6. 2015 do 13:00 hodin.

29.04.2015 15:52

Oznámení

Úřad městyse Deblín oznamuje, že od pondělí 4.května 2015 je možné hradit poplatek za spotřebu vody za období listopad 2014-duben 2015 a stočné za rok 2014. Splatnost poplatků je 31.května 2015.

Forma úhrady : hotově do pokladny v kanceláři Úřadu městyse Deblín nebo bezhotovostí platbou na účet městyse Deblín.

17.04.2015 11:22

Veselá trojka Pavla Kršky

Zveme Vás na koncert Veselé trojky Pavla Kršky konaném 12. 6. 2015 v Předklášteří. Bližší informace se dozvíte na tomto plakátu (pdf).

03.04.2015 11:21

Oznámení pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně

Úřad městyse Deblín upozorňuje občany, kterým byl zrušen údaj o trvalém pobytu a kteří mají přidělenou adresu sídlo ohlašovny - Deblín č.p. 43, že tato adresa je pouze evidenčním údajem, nevyplývají z něj žádná konkrétní práva a povinnosti k objektu a slouží k administrativním účelům (určení místní příslušnosti, výkon volebního práva, vydání osobních dokladů apod.)

Úřad městyse Deblín přebírá od České pošky s.p. pouze oznámení o uložení písemností a výzvu odesílatele. Oznámení je uloženo v kanceláři Úřadu městyse Deblín a občané s trvalým pobytem na ohlašovně mají možnost si ho vyzvednout.

01.04.2015 09:49

Třídění biologického odpadu

Úřad městyse Deblín oznamuje, že novinkou v třídění odpadů je od 1. dubna do 31. října kalendářního roku zavedení třídění biologického odpadu. Kontejnery na třídění biologického odpadu jsou prozatím umístěny ve třech částech městyse Deblín a to: Pod Cihelnou, Pod Ochozí a pod areálem ZD Deblín u přístřešku na zimní posyp. Do této kategorie odpadů patří: odpad ze zahrad, odpad z údržby veřejných ploch, posečená tráva, plevel, větve, listí, spadané ovoce, zbytky zeleniny a ovoce, dřevní štěpka, piliny, hobliny, seno, sláma, kávový odpad, čajové sáčky apod. Kontejnery budou pravidelně odváženy a je zakázáno do nich odkládat jiný odpad, než pro který jsou určeny.

09.12.2014 08:16

Nákup knihy

Úřad městyse Deblín sděluje všem zájemcům, že si mohou zakoupit v kanceláři Úřadu městyse Deblín knihu Jaroslava Sadílka - Deblín Historický vývoj stavebních památek a osídlení obce. Cena publikace: 150,- Kč. 

20.10.2014 09:09

Informace o změnách na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

Městský úřad Tišnov upozorňuje občany, že na úseku OP a CD dojde z důvodu skončení platnosti OP velkému počtu osob v období od listopadu 2014 do června 2015 ke značnému navýšení agendy a proto budou rozšířeny možnosti objednání  se přes rezervační systém. Doporučují k vyřízení využít možnost objednání se na MěÚ Tišnov (www.tisnov.cz).  Bez tohoto objednání nebude možné zaručit hladké odbavení a vyřízení Vašich požadavků.