Obec Deblín

Přeskočit na obsah stránky

Novinky

17.04.2015 11:22

Veselá trojka Pavla Kršky

Zveme Vás na koncert Veselé trojky Pavla Kršky konaném 12. 6. 2015 v Předklášteří. Bližší informace se dozvíte na tomto plakátu (pdf).

03.04.2015 11:21

Oznámení pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně

Úřad městyse Deblín upozorňuje občany, kterým byl zrušen údaj o trvalém pobytu a kteří mají přidělenou adresu sídlo ohlašovny - Deblín č.p. 43, že tato adresa je pouze evidenčním údajem, nevyplývají z něj žádná konkrétní práva a povinnosti k objektu a slouží k administrativním účelům (určení místní příslušnosti, výkon volebního práva, vydání osobních dokladů apod.)

Úřad městyse Deblín přebírá od České pošky s.p. pouze oznámení o uložení písemností a výzvu odesílatele. Oznámení je uloženo v kanceláři Úřadu městyse Deblín a občané s trvalým pobytem na ohlašovně mají možnost si ho vyzvednout.

01.04.2015 09:56

Sběr nebezpečného odpadu

V pondělí 27. 4. 2015 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Odpad můžete navážet do dvora Restaurace Na Gruntě v době od 8:00 do 17:00 hodin. Do této kategorie odpadů patří: barvy a ředidla, oleje, olejové filtry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky, výbojky, televizory, ledničky, mikrovlnky, monitory, počítače, pneumatiky od osobních automobilů bez disků a agrochemický odpad.

01.04.2015 09:49

Třídění biologického odpadu

Úřad městyse Deblín oznamuje, že novinkou v třídění odpadů je od 1. dubna do 31. října kalendářního roku zavedení třídění biologického odpadu. Kontejnery na třídění biologického odpadu jsou prozatím umístěny ve třech částech městyse Deblín a to: Pod Cihelnou, Pod Ochozí a pod areálem ZD Deblín u přístřešku na zimní posyp. Do této kategorie odpadů patří: odpad ze zahrad, odpad z údržby veřejných ploch, posečená tráva, plevel, větve, listí, spadané ovoce, zbytky zeleniny a ovoce, dřevní štěpka, piliny, hobliny, seno, sláma, kávový odpad, čajové sáčky apod. Kontejnery budou pravidelně odváženy a je zakázáno do nich odkládat jiný odpad, než pro který jsou určeny.

09.12.2014 08:16

Nákup knihy

Úřad městyse Deblín sděluje všem zájemcům, že si mohou zakoupit v kanceláři Úřadu městyse Deblín knihu Jaroslava Sadílka - Deblín Historický vývoj stavebních památek a osídlení obce. Cena publikace: 150,- Kč. 

20.10.2014 09:09

Informace o změnách na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

Městský úřad Tišnov upozorňuje občany, že na úseku OP a CD dojde z důvodu skončení platnosti OP velkému počtu osob v období od listopadu 2014 do června 2015 ke značnému navýšení agendy a proto budou rozšířeny možnosti objednání  se přes rezervační systém. Doporučují k vyřízení využít možnost objednání se na MěÚ Tišnov (www.tisnov.cz).  Bez tohoto objednání nebude možné zaručit hladké odbavení a vyřízení Vašich požadavků.